Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Archivní zprávy

Prohlášení Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky
(Zveřejněno 20. 05. 2005)

Odkaz: http://www.sasp.cz

Sdružení  Ambulantních Specialistů  České  republiky
(dříve Sdružení smluvních lékařů ČR)
pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906
190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R
Kontaktní adresa - Informační centrum - 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382                   IČO: 48135941                                                    
E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz, kontakt@ssl.cz, sasp@sasp.cz, kontakt@sasp.cz
http://www.ssl.cz, www.sasp.cz


       Prohlášení:

       Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR vyjadřuje podporu každému, kdo účinným způsobem dosáhne navýšení nebo navýší kriticky nízké ocenění práce lékařů ve vyhlášce MZ ČR – Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Rada SAS ČR vyjadřuje uspokojení, že i vedení ČLK začalo konečně prosazovat navýšení úhrad právě v Seznamu výkonů, neboť zde jde o úhradu práce všech zdravotníků bez rozdílu typu vlastnictví zdravotnických zařízení, ve kterých pracují. Rada SAS ČR doufá, že jde ze strany vedení ČLK o první krok v začátku hájení zájmů všech lékařů, nejen státních a nemocničních.

  

        Zdůvodnění:

        Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR – stejně jako všichni informovaní zdravotníci v České republice – je hluboce znepokojena horšící se ekonomickou situací našeho zdravotnictví. Už v roce 2001 ukázaly zveřejněné materiály Ministerstva zdravotnictví ČR, že cenová hladina zdravotní péče v ČR je mezi 14 až 16% hodnoty péče v SRN, že se od roku 1990 nezvýšila a byla na posledním místě mezi státy EU (i přistupujícími včetně  Řecka, Portugalska, Slovenska, Maďarska i Polska).  Do dneška cenová hladina úhrady za výkony  klesla na 12% průměru v EU, přičemž ceny materiálu a služeb se už evropské úrovni blíží nebo ji i dosáhly. Ocenění lékařské práce v Seznamu výkonů  (kolem 130 Kč za hodinu před odvody, tj. cca 65,- Kč „čistého“) i práce sester jsou zoufale nízké, úhrada režie provozu zdravotnických zařízení stále nedostatečnější.

       Rada SAS ČR dále připomíná, že pojistné za státní pojištěnce je 23% vybraného pojistného, náklady na péči o ně však činí 81% celkové částky.

       Stále dobrá kvalita zdravotní péče v ambulancích i nemocnicích se udržuje jen za cenu velkého přetěžování lidí i přístrojů. Některé zdravotní pojišťovny se za tohoto stavu starají hlavně o svůj rozpočet na úkor poskytovatelů, kterým zpožďují i krátí platby nad rámec smluv a dohodnutých regulací.

            Rada SAS ČR konstatuje, že nelze nadále tvrdit, že v našem zdravotnictví je peněz dost a že západní standardy péče je možné udržet jen šetřením a vrchnostenskou kontrolou výdajů. Je nesporné, že finanční nerovnováha není řešitelná dalším vykořisťováním zdravotníků, ale především vzájemně provázaným zvýšením plateb státu za jeho pojištěnce a zreálněním  ocenění zdravotních výkonů včetně režie.

            Pro takové řešení se naše sdružení hlasitě vyslovuje řadu let a rozhodně se stavíme proti dílčím řešením, která v minulosti nepřinesla žádnou nápravu, jako je např. nesystémové dotování lůžkové péče proti  ekonomičtější péči ambulantní, brzdění zásadní transformace sítě nemocnic a řešení problému nezaměstnanosti jejím prostřednictvím s využíváním prostředků zdravotního pojištění.  

       Na spravedlivých a systémových řešeních finanční krize českého zdravotnictví je Rada SAS ČR připravena spolupracovat  s každou zodpovědnou zdravotnickou i nezdravotnickou institucí a organizací.

       I když je jasné, že řešení nastalé situace je možné pouze „splacením dluhu“ politiků vůči zdravotníkům, předem odmítáme akce, které by mohly proti sobě stavět lékaře (zdravotníky) a veřejnost (pacienty) a byly v  rozporu s lékařskou etikou.

Z pověření Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Zorjan Jojko – výkonný místopředseda

Odkaz: http://www.sasp.cz

Zpět na přehled zpráv

Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2017 Společnost českých patologů ČLS JEP