Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Archivní zprávy

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů dne 31.3.2004, Plzeň
(Zveřejněno 02. 06. 2004)

Ke stažení: Nabízíme Vám původní dokument ve formátu MS Word ke stažení (13kB).

POZOR - změna místa konání plenární schůze oproti zápisu ze schůze výboru:
Vzhledem k tomu, že posluchárna na Vinohradech je příliš malá, aby se vešli všichni členové Společnosti, zajistil prof. Mandys velkou posluchárnu v Purkyňově ústavu, Albertov 4, Praha 2. Termín schůze zůstává nezměněn, tj. v sobotu 1. května 2004 v 10.00 hod.Společnost patologů ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů
dne 31.3.2004, Plzeň

přítomni: Čuřík, Fakan, Kinkor, Mandys, Michal, Skálová (podle abecedy a bez titulů)
omluvili se dopisem: Kerekeš, Povýšil, Šteiner

Program schůze:
  1. výsledek schůzky s užším vedením předsednictva ČLS JEP
  2. svolání shromáždění členů Společnosti patologů s programem navrženým předsednictvem ČLS
  3. schválení přijetí členů (49), kteří podali žádost do 31.12.2003
  4. Různé a diskuze

Ad 1.a 2 výsledek mimořádné schůze užšího předsednictva ČLS JEP- refereruje prof. Mandys: za výbor SP byli přítomni prof. Michal, prof. Mandys a prim. Čuřík
   -ke kontrole společnosti došlo na základě písemné stížnosti "Pracovního předsednictva shromáždění patologů ze dne 6.12.2003"
   Revizní komise ČLS JEP zjistila v činnosti výboru nedostatky a porušení stanov v těchto bodech: Chybí zápisy ze schůzí výboru- dodány dodatečně v únoru 2004 za celé volební období
Chybí zápis volební komise- dodatečně předán členem výboru 15.3.2003
Nebyly zaslány seznamy schválených nových členů
Nebyla zvolena revizní komise

Revizní komise ČLS JEP nám uložila:
   1.   svolat plenární schůzi, tam zvolit mandátní komisi a schválit volební komisi
-výbor navrhuje svolat schůzi v souladu s paragrafem 6, odst. 3 Stanov ČLS JEP shromáždění členů SP na 1.5. 2004, v 10hod do posluchárny budovy Děkanátu 3. LF UK v Praze, Ruská ul.
-právo účastnit se mají všichni řádní a čestní členové SP a členové orgánu vyššího- požádáme dopisem o účast zástupce Revizní komise ČLS JEP
-program shromáždění vyplývá z jednacího řádu a bude konzultován s Revizní komisí ČLS JEP


Ad 3. schválení přijetí členů (49), kteří podali přihlášky v období 1. 9. 2001 do 31.12.2003:
hlasuje se: pro jsou všichni

ad 4- různé:
prof. Mandys navrhuje, aby prof. Fakan za odstupující výbor napsal osobní dopis prof. Blahošovi a informoval ho o výsledcích schůzí výboru z 6.2. a 31.3. 2004

zapsala: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
Předseda Společnosti patologů ČLS JEP

Ke stažení: Nabízíme Vám původní dokument ve formátu MS Word ke stažení (13kB).

Zpět na přehled zpráv

Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2017 Společnost českých patologů ČLS JEP