Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Archivní zprávy

VÝBOR SPOLEČNOSTI na ÚSTŘEDNÍ POJIŠŤOVNĚ VZP
(Zveřejněno 20. 07. 2004)

Záznam z jednání

JEDNÁNÍ ředitele OLP ÚP VZP – MUDr. POKORNÝM A ZÁSTUPCŮ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ (prof. POVÝŠIL, MUDr. DVOŘÁČKOVÁ a JULIŠ)


Datum konání: 15.7.2004, jednání vyžádáno Výborem společnosti.

Místo konání : Ústřední pojišťovna, VZP , Orlická ,Praha


1. Zástupci odborné společnosti projednali s ředitelem OLP UP VZP MUDr. Pokorným problematiku týkající se vydaného Metodického opatření MZ o screeningu karcinomu čípku děložního (Věstník MZ, červenec 04). Ředitel VZP doporučil sepsat připomínky týkající se této vyhlášky a zaslat je na adresu ředitelky VZP Ing. Musílkové.

2. V souvislosti s problematikou gynekologických cytologií jsme byli upozornění na bod 35.3 (str. 51), která vyšla bez projednání a schválení Společností patologů v Seznamu výkonů v roce 1998 a byla ponechána v dalších verzích. Ministerstvo zdravotnictví upozornilo všechny pojišťovny, že barvení gynekologické cytologie musí být vykazováno pod kódem barvení odborné Společnosti klinické cytologie (817). Zástupci odborné společnosti požádali o toleranci, neboť nelze tento výkon používat a vykazovat, pokud není nasmlouván s pojišťovnami. Současně přislíbili okamžitě informovat patologickou obec o nutnosti používat v současné době tento výkon a o nezbytnosti nasmlouvání kódu 95115 s pojišťovnami.

3. MUDr. Pokorný souhlasil ,že v případě problémů s nasmlouváním výkonu se dotčení mají obrátit přímo na něj. Protože kod 95115 je kód sdílený odbornostmi 817 a 823, údajně stačí jen poslat pojišťovně Dodatek č. 2 (ke Smlouvě o úhradě..)

4. Bylo diskutováno o možnosti sloučení odborností 807 (smluvní odbornost) a 823 (autorská odbornost) do jediné kategorie, neboť dělení je nesmyslné a někdy zdrojem nejasností. Nutno písemně požádat Pracovní skupinu 2 pro .otázky Seznamu výkonů.

5. V odborné společnosti znovu projednat vykazování sdílených výkonů (které patří např. odbornosti imunologie, hematologie aj. – jako hybridizace atd), porovnat je s registračními listy jiných smluvních odborností a v případě existence nesdílených výkonů urychleně o ně požádat.

6. Problém zpracovávání materiálu který vyžaduje počet výkonů které překročí frekvenci stanovenou Seznamem (např. prokrajování sentinelové uzliny) - řešit vazbou na kód nemoci MKN (který se standardně vykazuje v dávkách pro pojišťovny). Totéž platí pro metody nákladné a specializované, které nejsou v Seznamu zachyceny – pozor na to, zda kod je nasmlouván. Písemně podáme rozklad a žádost MUDr. Pokornému.

Zapsala: MUDr. Dvořáčková Jana

Zpět na přehled zpráv

Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2017 Společnost českých patologů ČLS JEP