Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Archivní zprávy

Platy ve zdravotnických zařízeních
(Zveřejněno 22. 06. 2005)

Materiál MZ CR

MZ – FIN2 / OME


Informace o úrovni a vývoji odměňování
ve zdravotnických zařízeních nepodnikatelské sféry ČR
za 1.čtvrtletí 2005

(ze serveru MZ ČR)

Rozbor počtu a struktury zaměstnanců a výsledků jejich odměňování ve zdravotnických zařízeních v I. čtvrtletí 2005 je výrazně ovlivněn  změnou kategorií pracovníků nelékařských povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Z důvodu této změny  není možno ve většině kategorií zdravotnických pracovníků navázat na dlouhodobé časové řady, ani provést srovnání s rokem 2004.

Počet zaměstnanců ve zdravotnických organizacích ČR za 1. čtvrtletí 2005 činí 120 332 osob; proti srovnatelnému období roku 2004 došlo ke zvýšení o 759. To znamená, že stejně jako ve 2. pololetí r. 2004 došlo k zastavení poklesu počtu zaměstnanců u skupiny organizací zřizovaných územními orgány, kde začátkem loňského roku řada zdravotnických zařízení přešla na jinou formu hospodaření a na odměňování podle zákona č.1/1992 Sb., v platném znění.               
                            Průměrná mzda dosáhla 18 629 Kč, z toho u lékařů 36 936 Kč a  u všeobecných sester a porodních asistentek 17 616 Kč. Oproti stejnému období minulého roku došlo ke zvýšení o 962 Kč  (5,5%), z toho u lékařů o 2 018 Kč (5,8%).
V dosaženém nárůstu průměrné mzdy se promítá  rovnoměrně úprava platových tarifů o 7% od 1.1.2005 i růst mimotarifních složek platu o 6%. V kategorii lékařů dosáhly tarifní platy 51,1% z průměrné mzdy, u zdravotních sester téměř 69% z průměrné mzdy, celkový nárůst platových tarifů dosáhl výše 6,2% a jejich podíl na celkové průměrné mzdě zůstal na 64%.
Plat za práci přesčas a odměny za pracovní pohotovost vykazují nárůst o 4,7%; u lékařů tyto složky platu zůstaly na stejné úrovni a tvoří 18,4% celkové výše průměrné mzdy.
Ve druhém čtvrtletí, kdy nebude oproti minulým létům vyplacen další plat (v I. pol. 2004 ve výši 10%), lze očekávat spíše zmírnění tempa růstu průměrné mzdy.

7.6.2005

Změna kategorií zdravotnických pracovníků v souvislosti se zákonem č. 96 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče

V souvislosti s výše uvedeným zákonem se od 1.4.2004 mění kategorie zdravotnických pracovníků, což má bezprostřední dopad na obsah výsledků odměňování ve zdravotnictví v roce 2004.

Zanikly bývalé kategorie SZP, NZP, PZP, JOP VŠ a JOP SŠ, které se nahrazují následujícími kategoriemi:


Název Zkratka              

všeobecné sestry a porodní asistentky zdravotní sestry


ostatní zdravotničtí  pracovníci nelékaři způsobilí OZPBD
k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu
po získání odborné způsobilosti


zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu ZPSZ
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
po získání odborné a specializované způsobilosti


zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu ZPOD
zdravotnického povolání pod odborným dohledem
nebo pod přímým vedením


jiní odborní pracovníci a dentisté JOP
Zpět na přehled zpráv

Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2017 Společnost českých patologů ČLS JEP