Očekávané události

ZÁŘÍ

22

Role patologa v diagnostice intersticiálních plicních procesů

Termín: 22. září 2020 od 9:00
Místo: Praha

ŘÍJEN

9

VII. Meziregionální sklíčkový seminář

Termín: 9. října 2020
Místo: Nový Jičín

ŘÍJEN

17

Úskalí bioptické diagnostiky

Termín: 17. října 2020
Místo: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

LISTOP

13

22. Seminář mladých patologů s mezinárodní účastí

Termín: 13. až 14. listopadu 2020
Místo: Litomyšl

LISTOP

23

Principy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění

Termín: 23. až 25. listopadu 2020
Místo: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

PROSIN

2

Bioptický sklíčkový seminář MN Ostrava

Termín: 2. prosince 2020
Místo: MN Ostrava

KVĚTEN

19

6th Pannonia Congress of Pathology

Termín: 19. až 22. května 2021
Místo: Jasná - Nízké Tatry - Slovensko