Společnost českých patologů
REKLAMAEuropean Society of Pathology
Úvodní stranaAktuální zprávyArchivZápisyKalendář akcíO společnostiStandardy,...DoškolováníIAPKontakty

REKLAMAbamed s.r.o. (www.bamed.cz)
Stránky časopisu (www.CSpatologie.cz)

Archivní zprávy

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů dne 19.12. 2003
(Zveřejněno 02. 06. 2004)

Společnost patologů ČLS JEP

Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů
dne 19.12. 2003, Praha


přítomni: Čuřík, Fakan, Kerekeš, Kinkor, Mandys, Michal, Povýšil, Skálová, Šteiner (podle abecedy a bez titulů) host: Juliš

Program schůze:
 • Kontrola zápisu
 • Problematika gynekologických cytologií
  • Referuje prof. Michal-schůze Komise MZ pro skríning karcinomu děložního čípku proběhla 15.12.-rezignuje náměstek ministryně zdravotnictví dr. Čevela (jeden z členů komise)
  • bylo navrženo spustit pilotní projekt skríningu ve 3 okresech, na jehož základě by pojišťovny mohly zkalkulovat náklady
  • na žádost prof. Povýšila, prof.Michal znovu informoval výbor SP o návrhu "Standardu laboratorního vyšetření pro cytologickou laboratoř"- původní návrh limitu 50tis. cytologických vyšetření/rok se podařilo prof. Michalovi snížit na limit 15 tis./rok. Další snížení nebo odstranění limitu je zcela nereálné-nepodaří se ho na Komisi MZ prosadit
  • znovu se výbor zabývá limitem počtu cytologií pro akreditaci pracoviště, výbor navrhuje požadavek "do doby rozběhnutí skríningu neuplatňovat limity…", který se bude prof. Michal snažit prosadit. 8 hlasů pro, prof. Povýšil proti
  • prof. Povýšil informuje o Shromáždění patologů (6.12.2003), které vyslovilo nesouhlas s textem navrhovaného "Standardu.." (viz výše) a podle slov prof. Povýšila i s členstvím prof. Michala v Komisi
  • dr. Čuřík- prof. Michal byl členem Komise jmenován přímo Ministerstvem zdravotnictví na návrh předsedy Fakana, návrh "Standardu.." prof.Michal přednesl na výboru SP 24.1.2003 a po diskuzi byl návrh výborem schválen (8 hlasů pro, prof. Povýšil se zdržel)
  • prof. Fakan navrhuje jako dalšího zástupce do Komise doc. J.Duškovou, CSc- všichni souhlasí, návrh sdělí Ministerstvu zdravotnictví prof.Fakan
  • prof. Povýšil-navrhuje změnit v "Standardu.." slovo "badatelský mikroskop" na "lékařský mikroskop", po diskuzi návrh přijat a prof. Michal přednese na jednání Komise
 • Zavádění systému DRG v lůžkových zařízeních ve vztahu k oboru patologie
  • Informuje prof. Fakan-podle návrhu MZ by biopsie byly zahrnuty do platby za diagnózu a pitvy by měly platit nemocnice ze svých rezerv, nikoliv pojištovny- výbor SP považuje za zcela nepřijatelné, biopsie a pitvy nesmí být součástí DRG - protest vyřizuje prof. Fakan (dopis byl zaslán dr. Slámovi- řediteli Odboru rozvoje zdravotního pojištění MZ)
 • Vyšetřování HER2/neu a receptorů
  • Prof. Fakan informoval o dopise prof. Kodeta, který byl vyzván dr. Hajdúchem k vypracování standardu vyšetření estrogenových a progesteronových receptorů mimo Společnost patologů
  • Prof. Povýšil informuje o "Národním onkologickém programu" kde není zastoupení patologů
  • Dopis prof. Vorlíčkovi (předseda Onkologické společnosti), kde požadujeme účast při histopatologických aktivitách a zastoupení v nové sekci prediktivní onkologie -možní kandidáti-Prof. Skálová, prof.Kodet, doc. Ryška. Dopis napíše prof. Fakan
 • Svolání mimořádné plenární schůze
  • Prof. Povýšil informuje o Shromáždění patologů (6.12.), které požaduje odstoupení výboru SP a svolání mimořádné plenární schůze
  • Prof. Fakan- výbor je povinen svolat mimořádnou plenární schůzi do 3 měsíců po předložení písemné žádosti s podpisy- to splněno nebylo
  • Po diskuzi je přijat kompromis: navrhujeme uspořádat písemné referendum s otázkou "má výbor Společnosti patologů v současném složení moji důvěru?" do konce měsíce ledna 2004 a v případě negativní odpovědi většiny členů uspořádat mimořádné volby do nového výboru
   • Návrh volební komise: dr. Honsová, dr. Floriánová, doc. Hes
   • Další schůze výboru bude 6.2.2004
   • Plenární schůze Společnosti patologů bude 21.2.2004 v Hradci Králové


 • Zapsala: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
  Předseda Společnosti patologů ČLS JEP

  Zpět na přehled zpráv

  Přidej na Seznam Přidat do mého přehledu na Google Přihlásit se k odebírání informačního kanálu (RSS)  Všechna práva vyhrazena,  Copyright © 2004-2017 Společnost českých patologů ČLS JEP