Principy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění -  akce ZRUŠENA náhradní termín zatím není stanoven

DUBEN

20

Termín: 20. až 22. dubna 2020
Místo: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

zobrazeno 630x

Obecné základy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění. Diagnostika Non Hodgkinových B lymfomů, Hodgkinova lymfomu, Non Hodgkinových T lymfomů. Histologické praktikum. 

 

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54024-kurz-principy-diagnostiky-lymfoproliferativnich-onemocneni