Principy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění - Zrušeno - uskuteční se v r. 2021

LISTOP

23

Termín: 23. až 25. listopadu 2020
Místo: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

zobrazeno 1239x

Obecné základy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění. Diagnostika Non Hodgkinových B lymfomů, Hodgkinova lymfomu, Non Hodgkinových T lymfomů. Histologické praktikum. 

 

 https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54895-kurz-principy-diagnostiky-lymfoproliferativnich-onemocneni