Sjezd mladých patologů v Litomyšli

ŘÍJEN

22

Termín: 22. až 23. října 2021
Místo: FN Hradec Králové

zobrazeno 310x

.

Bližší informace budou včas oznámeny.