Přinášíme ohlédnutí za událostmi roku 2005 a informace o nadcházejících domácích i zahraničních odborných akcích.

Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem ke stoupajícím cenám poštovného i dalších materiálových vstupů a služeb, setrvalé úrovni našich členských příspěvků a v neposlední řadě i z důvodů ekologických minimalizujeme tištěné kontakty. Veškeré podstatné informace budou též (průběžněji než tato zpravidla dvakrát ročně rozesílaná informace) na www stránkách Společnosti českých patologů ČLS JEP www.patologie.info. Můžete zvolit buď sledování těchto stránek, nebo se na stránkách přihlásit k zasílání novinek na mail, anebo chcete-li dostávat osobně tuto informaci, sdělte prosím svou elektronickou adresu (nebo její změnu) do našeho registru, tj. na adresu jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz. Adresář trvale aktualizuji, po rozeslání informace však často dostávám chybová hlášení o neplatných kontaktech.

doc. MUDr. J. Dušková CSc., FIAC