Nepřehlédněte! - dopis JUDr. Straky, jednatele Diagnostického centra s.r.o. v Plzni.

Vážení kolegové, nepřehlédněte tento dokument, ve kterém jsou shrnuty výsledky pilotního programu cytologického screeningu děložního čípku v okrese Plzeň město. Dopis je primárně určen Ministerstvu zdravotnictví, jeho autor však souhlasil se zveřejněním obsahu na našich stránkách.