Česká divize International Academy of Pathology

Současní členové výboru české divize International Academy of Pathology (IAP) byli do funkce zvoleni ve II. kole voleb, jehož výsledky byly zveřejněny zápisem ze schůze volební komise dne 1. 6.2021. Členové výboru jsou (abecedně): prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. (vědecký sekretář a pokladník); prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. (předseda); MUDr. Iva Staniczková-Zambo, Ph.D.

Výbor české divize IAP (v abecedním pořadí)

 • prof. MUDr. Jaroslava Dušková CSc.
  tel: +420 224 968 688
  email: jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann Ph.D.
  tel: +420 585 632 478
  email: jiri.ehrmann2@fnol.cz
 • prof. MUDr. Jan Laco Ph.D. - předseda
  tel: +420 495 832 548
  email: lacoj@lfhk.cuni.cz
 • MUDr. Iva Staniczková Zambo Ph.D.
  tel: +420 543 183 220
  email: iva.zambo@fnusa.cz

Přihláška do české divize IAP

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište, naskenujte a zašlete na emailovou adresu sekretáře české divize IAP.

Přihláška do české sekce IAP ve formátu .doc (138 kB)