Společnost českých patologů ČLS JEP

Vítejte na oficiálních stránkách Společnosti českých patologů ČLS JEP - http://www.patologie.info. Rádi bychom touto cestou zrychlili a zkvalitnili komunikaci v rámci našeho oboru a souvisejících disciplín a současně chceme poskytnout žádané informace i pro studentskou obec a laickou veřejnost. Přivítáme Vaše reakce, náměty, připomínky či dojmy jak k těmto stránkám, tak k dění, které se nás týká.

Výbor společnosti (mandát do r. 2024)

  • prof. MUDr. Ondřej Daum Ph.D.
  • prof. MUDr. Pavel Dundr Ph.D. - předseda
  • prof. MUDr. Jaroslava Dušková CSc.
  • prim. MUDr. Pavel Fabian Ph.D.
  • doc. MUDr. Tomáš Jirásek Ph.D.
  • prof. MUDr. Radoslav Matěj Ph.D.
  • prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D.
  • MUDr. Markéta Trnková
  • prof. MUDr. Josef Zámečník Ph.D.

Hlavova cena a Lamblova cena

Lamblova cena je udělovaná výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP za nejlepší původní práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP ve věku do 35 let (v době publikace práce).

Soutěž o Lamblovu cenu je společná se soutěží o Hlavovu cenu za nejlepší práci publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP. Vítěze vybírá z kandidátů hodnotitelská komise, kterou jmenuje výbor společnosti. O tom, zda bude Lamblova cena za uplynulý rok udělena, rozhoduje výbor na základě doporučení hodnotící komise.

Soutěž se vyhlašuje společně se soutěží o Hlavovu cenu na internetových stránkách Společnosti českých patologů ČLS JEP (www.patologie.info). Kandidáti zasílají své práce k posouzení hodnotitelské komisi, podle pokynů při vyhlášení soutěže. Kandidáti, kteří svým věkem odpovídají podmínkám soutěže o Lamblovu cenu, tuto skutečnost vyznačí v přihlášce do soutěže.

Lamblova cena je Společností českých patologů ČLS JEP dotována částkou 10.000 Kč.

Laureát Lamblovy ceny představí v rámci předání ceny oceněnou práci krátkou přednáškou, způsobem, který určí výbor společnosti a organizátoři odborného setkání, na kterém bude cena předávána.

Ocenění Bednářovou, Hlavovou, Lamblovou cenou

Přihláška do Společnosti českých patologů

Prosíme zájemce o členství ve Společnosti českých patologů, aby přihlášku vyplnili online na adrese: https://databaze.cls.cz/prihlaska