Nabídka volných pracovních míst

Masarykův onkologický ústav Brno

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE (MOÚ)

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ PATOLOGIE (OPATOL)

 Odborné požadavky:

-          VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,

-          specializovaná způsobilost v oboru PATOLOGIE dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,

-          zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-          minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru,

-          platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,

-          znalost anglického jazyka výhodou

-          řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.

 

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- návrh koncepce řízení oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

      I.        zajištění provozu (včetně organizace práce bioptické a molekulární části provozu a jejich provázanosti, organizace specializačního vzdělávání a implementace „digitální patologie“),

     II.        zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrhu indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců)

   III.        indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,

   IV.        plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce.

 

 

Dále požadujeme:

-          životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),

-          kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,

-          výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),

-          čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

 

 

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

 

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: kiss@mou.cz.

 Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.  Nástup na pozici je plánován nejpozději od února/března 2024.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 31. ledna 2024. Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče na webové stránky www.mou.cz/kariera. V případě zaslání písemné přihlášky ji adresujte na:

 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení onkologické patologie".

 

______________________________________________________________________________ 

Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav Brno, hledá lékaře.

POŽADUJEME:

 •  ukončené vysokoškolské vzdělání lékařského směru a alespoň absolvovaný kmen
 •  práci optimálně na celý pracovní úvazek
 •  samostatnost
 •  doživotní ochotu učit se a ochotu učit ostatní kolegy

CO VÁM NABÍZÍME:

 • zajímavou a pestrou práci ve vyváženém kolektivu
 • špičkově vybavené pracoviště, včetně molekulární patologie
 • podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje, možnost spolupráce na výzkumných aktivitách
 • konzultacím vždy otevřené dveře
 • 5+1 týdnů dovolené, zdravotní volno
 • velmi dobré platové ohodnocení
 • nástup možný ihned 

BENEFITY:

 • fond kulturních a sociálních potřeb - individuální účet
 • kvalitní závodní stravování
 • výhodné telefonní tarify (až 4 SIM karty na zaměstance)

Kontakt:
prim. MUDr. Pavel Fabian, 543 13 3400 (fabian_zavináč_mou_tečka_cz)

Vloženo 21. srpna 2017

Fingerlandův ústav patologie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Fingerlandův ústav patologie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové přijme lékaře.

Fingerlandův ústav patologie zajišťuje komplexní diagnostické služby (pitevní provoz, bioptická a cytologická vyšetření) a disponuje celou škálou moderních metod. Akreditované, moderní pracoviště funguje jako konzultační centrum pro obtížné histopatologické diagnózy pro celou Českou Republiku. Ústav se úspěšně účastní prestižních mezinárodních programů kontroly kvality a slouží jako jedna z referenčních laboratoří určených pro provádění vysoce specializovaných vyšetření u onkologických pacientů před zahájením nákladné biologické léčby.

 

Co budete pro tuto pozici potřebovat?

• magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství

• atestaci z patologie nebo ukončený základní kmen a zařazení do specializačního vzdělávání v patologii

• zájem o obor

• práci na PC na uživatelské úrovni

• znalost anglického jazyka

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost

 

Co Vám můžeme nabídnout?

• zázemí špičkového zdravotnického zařízení

• zařazení do týmu vysoce erudovaných kolegů

• aktivní podporu dalšího vzdělávání včetně finančního zajištění

• možnost vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti

• možnosti pobytů a účasti na konferencích v zahraničí

• stabilní a motivující platové ohodnocení

• na zotavení budete mít 5 týdnů dovolené a k tomu navíc až 5 dnů osobního volna

• zvýhodněné stravování a široký výběr jídel v zaměstnanecké jídelně přímo v areálu nemocnice

• osobní konto v rámci FKSP on-line ve výši 13.200 Kč ročně, které můžete libovolně využít na kulturu, zájmové aktivity, zdraví nebo např. další slevu na stravování

• možnost využití dětské skupiny ve FN HK i v jiných školských zařízeních

• a množství dalších benefitů pro Vás a Vaši rodinu

 

Kontakt:

 

Prof.MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. - přednosta Fingerlandova ústavu patologie

Email: ales.ryska@fnhk.cz, Tel.: 495833748

 

Vloženo 12. září 2023

Lékař / lékařka patolog s atestací

Společnost Laboratoře AGEL a.s. přijme na oddělení patologie v Novém Jičíně lékařku / lékaře patologa s atestací.

Charakteristika pozice:

Jsme moderně přístrojově vybavené pracoviště na úrovni fakultních nemocnic s akreditací II. stupně a návazností na Komplexní onkologické centrum.
V laboratořích patologie provádíme komplexní laboratorní diagnostiku v oblasti histologických a cytologických vyšetření humánních tkání se zaměřením na onkologickou problematiku s použitím širokého spektra speciálních metod a imunohistochemických vyšetření.
Bioptická laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření v průběhu operačního výkonu pro operační sály Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Požadujeme:

 • absolvované magisterské studium všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost oboru patologie
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů placeného volna
 • úhrada poplatku ČLK
 • příspěvek na životní pojištění až do výše 1.000 Kč
 • příspěvek na penzijní připojištění až do výše 1.400 Kč
 • odměna k životnímu jubileu (50 a 60 let)
 • odměna k odchodu do důchodu
 • příspěvek na dětskou zimní nebo letní rekreaci
 • sleva na vybraný sortiment v lékárnách AGEL
 • úhrada kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle pracovního zařazení
 • zvýhodněné bankovní účty
 • stravenkový paušál
 • Multisport karta

Kontakt:

e-mail: kariera@agellab.cz

Vloženo 13. března 2023

Lékař / lékařka absolvent - oddělení patologie

Společnost Laboratoře AGEL a.s. přijme na oddělení patologie v Novém Jičíně lékařku / lékaře patologa s atestací.

Charakteristika pozice:

Jsme moderně přístrojově vybavené pracoviště na úrovni fakultních nemocnic s akreditací II. stupně a návazností na Komplexní onkologické centrum.
V laboratořích patologie provádíme komplexní laboratorní diagnostiku v oblasti histologických a cytologických vyšetření humánních tkání se zaměřením na onkologickou problematiku s použitím širokého spektra speciálních metod a imunohistochemických vyšetření.
Bioptická laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření v průběhu operačního výkonu pro operační sály Nemocnice AGEL Nový Jičín.
Toto pracoviště umožňuje lékařům velmi široké možnosti profesního rozvoje.

Požadujeme:

 • absolvované magisterské studium všeobecné lékařství
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Nabízíme:

 • náborový příspěvek 100.000 Kč
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů placeného volna
 • specializační vzdělávání bez uzavírání kvalifikačních dohod
 • úhrada poplatku ČLK
 • příspěvek na životní pojištění až do výše 1.000 Kč
 • příspěvek na penzijní připojištění až do výše 1.400 Kč
 • příspěvek na dětskou zimní nebo letní rekreaci
 • sleva na vybraný sortiment v lékárnách AGEL
 • úhrada kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle pracovního zařazení
 • zvýhodněné bankovní účty
 • stravenkový paušál
 • Multisport karta

Kontakt:

e-mail: kariera@lab.agel.cz

Vloženo 13. března 2023

Aeskulab Patologie, k.s.

přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie (atestace II.st.) nebo lékaře před dokončením specializační přípravy v oboru. Hledáme pro naše laboratoře v Praze, Ostravě a Brně.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

  • Specializovaná způsobilost v oboru patologie (atestace II. stupně)
  • Schopnost samostatné diagnostické činnosti
  • Předpoklady odborného růstu a schopnost spolupráce
  • Zdravotní způsobilost a bezúhonnost

CO VÁM CHCEME NABÍDNOUT:

 • Nové a moderní prostředí našich laboratořích v Praze, Ostravě a Brně
 • Velmi dobré pracovní a mzdové podmínky
 • Zázemí profesionální a dlouhodobě fungující společnostiDůraz na podporu vzdělávání (interní, tuzemské a zahraniční školení, možnost publikační činnosti, využití knihovny a archivu až 2,5 mil. vzorků, minimální administrativní zátěž, možná spolupráce s jinými patologickými pracovišti v mezinárodní síti Unilabs)
 • 6 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné volání a data pro zaměstnance i rodinné příslušníky
 • Další benefity (vzdělávací programy, péče o zdraví a další nadstandardní benefity, lze vybírat dle vlastní potřeby)
 • Možnost celého nebo částečného úvazku

Kontakt:

 • Mgr. Jiří Pavel
 •  Personální oddělení
 • Evropská 846/176a Praha 6
 • Tel. +420 255 775 223 Mob. +420 734 641 233
 • Email pavel.jiri@aeskulab.cz
Vloženo 6. března 2023

Fakultní nemocnice Ostrava

přijme na Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky:

 • Lékaře bez specializované způsobilosti nebo absolventa LF
 • Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie

POŽADUJEME:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • flexibilitu, vstřícné chování a vystupování
 • zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost

CO VÁM NABÍZÍME:

 • perspektivní a zajímavou práci v moderním, špičkově vybaveném pracovišti
 • zázemí stabilní organizace
 • podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
 • specializační vzdělávání bez uzavírání kvalifikačních dohod a závazků
 • širokou nabídku vzdělávacích akcí, kurzů, seminářů
 • možnost účasti na výzkumných aktivitách, grantech, projektech
 • osobní přístup, mezioborovou spolupráci, přátelský kolektiv
 • 6 týdnů dovolené + zdravotní volno
 • platové ohodnocení dle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • práci na plný pracovní úvazek
 • nástup možný ihned nebo dohodou

BENEFITY:

 • individuální příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na rekreaci, kulturu, relaxační a sportovní aktivity, vitamíny, očkování, penzijní připojištění
 • možnost umístění dítěte do školky (dětské skupiny) přímo v areálu FN Ostrava
 • možnost ubytování v areálu nemocnice
 • dotované stravování s možností výběru vč. dietní a bezlepkové stravy
 • zaměstnanecký program plný zajímavých slev a benefitů u vybraných partnerů

Kontakt:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
 
Ing. Ivana Heraltová, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Tel.: 597 372 247
e-mail: ivana.heraltova@fno.cz
 
Vloženo 6. prosince 2022

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Přijme lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí pro obor PATOLOGIE.

Nabízíme:

 • práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti
 • moderní pracovní prostředí,
 • 6 týdnů dovolené,
 • výborné platové podmínky
 • Zaměstnanecké benefity – příspěvek na penzijní připojištění, výhodné a chutné závodní stravování, dary při pracovních a životních výročích a další příspěvky
 • podpora dalšího vzdělávání,
 • možný i kratší úvazek, ev. vedlejší pracovní poměr
 • nástup dohodou

Požadavky:

 • specializovaná způsobilost
 • zdravotní způsobilost k výkonu povolání
 • trestní bezúhonnost
 • smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost
 • zájem o vzdělávání v oboru

Bližší informace poskytne primář oddělení patologie MUDr. Šimon Laciok tel. 558 309 631, e-mail: simon.laciok@nemtr.cz

Vloženo 31. srpna 2022

Nemocnice Písek, a. s.

Lékař/lékařka pro oddělení patologie

Hledáme:

 • lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie nebo před dokončením specializační přípravy v tomto oboru
 • lékaře absolventa

Co nabízíme:

 • nově zrekonstruované a moderně technologicky vybavené pracoviště s akreditací pro přípravu specializačního vzdělávání
 • zázemí velmi dobře prosperující nemocnice na jihu Čech
 • možnost pracovat na zkrácený úvazek
 • podporu při studiu a profesním růstu
 • náborový příspěvek ve výši 100.000 - 200.000,- Kč
 • nástupní mzdu:
  • pro lékaře se specializovanou způsobilostí 80.000,- Kč
  • pro lékaře v průběhu předatestační přípravy 65.000,- Kč
  • pro absolventa 50.000,- Kč
 • 6 týdnů dovolené
 • dotované stravování
 • možnost zajištění ubytování
 • vstřícnost k rodinám s malými dětmi
 • mnoho dalších benefitů

Co očekáváme:

 • odbornou a zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost
 • znalost angličtiny
 • spolehlivost a kolegialitu

Kontakt:
prim. MUDr. Pavel Holan, oddělení patologie Nemocnice Písek, a. s., tel.: 776 871 747, e-mail: holan.pavel@nemopisek.cz

p. Zdenka Smolová, personální oddělení Nemocnice Písek, a. s., tel.: 382 772 020, e-mail: smolova@nemopisek.cz

Vloženo 29. července 2022

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Lékař/lékařka pro oddělení Patologie

Koho hledáme:

 • Lékaře s atestací v oboru patologická anatomie nebo před dokončením specializační průpravy v oboru s výhodou, nikoli však podmínkou
 • Lékaře absolventa

O našem oddělení:

 • Jsme akreditované pracoviště dle ČIA ISO 15189:2013
 • Disponujeme moderním technickým zázemím včetně rozvíjející se laboratoře molekulární patologie
 • Provádíme široké spektrum bioptických , cytologických vyšetření včetně rychlých peroperačních vyšetření
 • Plánujeme zařazení naší laboratoře do sítě laboratoří prediktivní diagnostiky
 • Máme navázanou stabilní spolupráci se specializovanými pracovišti z řad fakultních nemocnic

Co vám můžeme nabídnout:

 • Zajímavou a pestrou práci v přátelském kolektivu
 • Minimální administrativní zátěž při vyšetřování vzorků
 • Aktivní spolupráci přiděleného školitele v rámci přípravy specializačního vzdělávání
 • Náborový příspěvek až 350 000 korun
 • 6 týdnů dovolené
 • Vstřícnost vůči rodinám s malými dětmi- možnost práce na zkrácený úvazek
 • Máme vlastní firemní školku
 • Nemocnice pořádá letní tábory a příměstské tábory
 • Zvýhodněné vstupné do fitness v areálu nemocnice
 • Služební telefon
 • Příspěvek na penzijní a důchodové pojištění
 • Pomoc s ubytováním

Co od vás očekáváme:

 • Odbornou a zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
 • Spolehlivost
 • Samostatnost
 • Kolegialitu
 • Znalost cizího jazyka

Nástup možný dle dohody

Nástupní mzda:

 • Lékař s atestací od 68 510 Kč
 • Lékař absolvent nebo v průběhu přípravy na atestaci 43 230- 48 580 Kč

Chcete se stát součástí našeho týmu?

Kontakt:
Prim. MUDr. Pavla Vítková, oddělení Patologie, tel: 38 787 3450, mobil :+ 420 723 449 634
Žádosti včetně životopisů a dokladů o odborné způsobilosti prosím zasílejte na adresu: vitkova@nemcb.cz

Vloženo 24. září 2020

Nemocnice ve Frýdku - Místku p.o.

přijme lékaře/lékařku na oddělení patologie.

Nabízíme:

 • dobré platové a pracovní podmínky
 • zaměstnanecké benefity
 • 5+1 týdnů dovolené
 • moderně vybavené pracoviště
 • práci v nemocnici s dlouhodobou perspektivou, která je součástí páteřní sítě krajských nemocnic Moravskoslezského kraje
 • podpora vzdělávání
 • podpora při hledání bydlení

Požadujeme:

 • občanskou a morální bezúhonnost
 • zájem o obor

Nástup možný ihned.

Kontakt:

Písemné přihlášky spolu se stručným životopisem se zaměřením na dosavadní odbornou praxi zasílejte nebo osobně doručte na adresu:

MUDr. Vladimír Hořava ml.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek - Místek
tel. 558 415 880
e-mail: horava.ml@nemfn.cz

Vloženo 12. května 2021

CGB laboratoř a.s. Ostrava

CGB laboratoř a.s. přijme pro pracoviště OSTRAVA nebo ZLÍN lékaře patologa (absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství.

Jsme moderní pracoviště s širokým spektrem bioptických a cytologických vyšetření včetně molekulární patologie.
Laboratoř má akreditaci pro postgraduální vzdělávání.
Nabízíme:
- náborový příspěvek až do výše 200 000,00Kč (pro lékaře atestované nebo zařazené do oboru patologie),
- zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu,
- podporu při studiu,
- seberealizaci ve výzkumné grantové činnosti,
- úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti a jejich odborníky,
- účast na mezinárodních kongresech,
- dobré finanční podmínky,
- příjemnou atmosféru na pracovišti,
- 6 týdnu dovolené,
- možnost práce na celý či zkrácený úvazek,
- jazykové kurzy a další výhody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu, podpora sportovních aktivit).
- Pomůžeme při řešení bytové situace.

Kontakt : ziak@pathology.cz, uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

Vloženo 21. srpna 2017

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře patologa se spec. způsobilostí v odbornosti č. 807 - patologická anatomie se zájmem profilovat se v oblasti gynekopatologie.

Požadujeme:
- 2 roky praxe po získání specializované způsobilosti v oboru

Nabízíme:
- možnost práce na celý či na zkrácený úvazek
- zázemí stabilní společnosti s tradicí
- příjemný kolektiv
- 6 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- jazykové kurzy a další benefity
- zajištění ubytování (pronájmu bytu) v Praze

Nástup dle dohody. Své životopisy můžete posílat na adresu: personalni@upmd.eu. Další informace na tel: 296 511 240, 800.

Vloženo 21. srpna 2017

Městská nemocnice Ostrava

přijme absolventku/absolventa magisterského studijního programu na LF v oboru všeobecné lékařství na oddělení patologie

Kontakt:

Bližší informace poskytne

zuzana.gattnarova@mnof.cz

Vloženo 13. srpna 2019

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Svitavská nemocnice

Patologicko - anatomické oddělení Svitavské nemocnice příjme lékaře nebo lékařku na HPP.

Požadujeme:
Specializovanou způsobilost v oboru patologie (nebo předpoklad brzkého získání).

Nabízíme:
- možnost odborného růstu
- pomoc při řešení bytové situace
- balíček zaměstnaneckých výhod (např. Sick Days, odměny při pracovním jubileu)
- nástup dle dohody
- místo výkonu práce: Svitavy

Kontakt:
MUDr. Pavel Kunčák, náměstek léčebné péče, tel.: 461 569 313, e-mail: pavel.kuncak@nempk.cz
MUDr. Tomáš Čížek, primář oddělení, tel.: 461 569 327, e-mail: tomas.cizek@nempk.cz

Vloženo 14. prosince 2017

Oddělení patologie Nemocnice Na Bulovce

Oddělení patologie Nemocnice Na Bulovce přijme lékaře/lékařku na HPP, úvazek 1,0, možno i menší. Nástup od 1.1.2018 nebo podle dohody.

Požadujeme:
atestaci nebo absolvovaný základní kmen v oboru

Nabízíme:
zajímavou práci ve velké pražské nemocnici s širokým spektrem bioptické problematiky dobrý kolektiv podporu dalšího vzdělávání zaměstnanecké benefity (Multisport karta, stravování, ...)

Další informace:
prim. MUDr. Zuzana Špůrková, oddělení patologie NNB, Budínova 2, Praha 8, tel. 266083440, e-mail: zuzana.spurkova@bulovka.cz

Vloženo 3. listopadu 2017

Laboratoře AGEL a.s. v Novém Jičíně

Patologie Laboratoří AGEL a.s. v Novém Jičíně přijme absolventku/absolventa magisterského studijního programu na LF v oboru všeobecné lékařství. Nástup možný ihned. Případné dotazy směřujte na ivo.kaspercik@lab.agel.cz

Vloženo 21. srpna 2017

Nemocnice Třinec, p.o.

NEMOCNICE TŘINEC, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na místo: Primář oddělení patologické anatomie

Ředitel Nemocnice Třinec, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Primář oddělení patologické anatomie“

Požadujeme:
* licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru patologické anatomie
* bezúhonnost a zdravotní způsobilost
* samostatnost a vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
* dobré pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení.
* nástup možný ihned
* možnost zajištění bytu
* zaměstnanecké benefity

Přihláška musí obsahovat:
* strukturovaný profesní životopis
* souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb.

Písemné přihlášky zasílejte do 15. 8. 2017 na adresu: Nemocnice Třinec, p.o., Dolní Líštná,Kaštanová 268, 739 61, Třinec „ Výběrové řízení Primář oddělení patologické anatomie“.

Kontakt: Ing. Tomáš Stejskal, ředitel, 558 309 101, tomas.stejskal@nemtr.cz
      MUDr. Andrea Dzanová, náměstek pro LP, 558 309 535, andrea.dzanova@nemtr.cz

Vloženo 21. srpna 2017

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice SČK, přijme do pracovního poměru za nadstandardních platových podmínek lékaře se specializovanou způsobilostí na patologicko-anatomické oddělení nebo lékaře před ukončením přípravy k atestaci z oboru. Kontakt - prim. MUDr. Beroušková, tel: 312606443.

Vloženo 21. srpna 2017

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

přijme ihned do trvalého pracovního poměru lékaře-patologa nebo lékaře se zájmem o obor patologie.

Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, náborový příspěvek, plnou podporu profesního růstu a další zaměstnanecké benefity.

Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit na adresu: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, personální oddělení, nebo na e-mail: jana.egartova@onhb.cz, tel. + 420 569 472 122.

Vloženo 21. srpna 2017

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přijme lékaře/lékařku I. PAÚ

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zájem a předpoklady pro práci v oboru
 • zařazení do oboru Patologie, absolvování kmene či atestace v oboru Patologie výhodou
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • předpoklady pro zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • komunikativnost, předpoklady pro týmovou spolupráci
 • aktivní znalost AJ

Nabízíme:

 • pracovní poměr v úvazku až 1,00
 • možnost odborného růstu a edukace v širokém diagnostickém spektru
 • 5+1 týdnů dovolené
 • zapojení do pregraduální výuky

V případě zájmu kontaktujte přednostku ústavu prof. MUDr. Markétu Hermanovou, Ph.D., e-mail: marketa.hermanova@fnusa.cz, telefon: +420 543183218.

Vloženo 21. srpna 2017

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

přijme do pracovního poměru
lékaře pro oddělení Patologie

Hledáme:

 • Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru patologie (atestace II. stupně)

Nabízíme:

 • náborový příspěvek při vzniku PP až 70 000Kč (atestovaný lékař)
 • trvalý pracovní poměr
 • pozici primáře patologického oddělení, kde náborový příspěvek činí 150 000Kč
 • nástup možný ihned
 • velmi zajímavé platové ohodnocení
 • pomoc při zajišťování ubytování
 • zázemí perspektivní krajské nemocnice
 • podporu vzdělávání a seberealizace
 • zaměstnanecké benefity
  • 5 týdnů dovolené
  • Příspěvek zaměstnavatele na stravování
  • Příspěvek na penzijní pojištění po odpracování tří let
  • Výhodný tarif pro mobilní telefon pro rodinné příslušníky
  • Služební telefon
  • Možnost poskytnutí ubytování v Karlových Varech
  • Síť smluvních zařízení poskytujících slevy zaměstnancům KKN
  • Slevy na vlastní služby nemocnice (lékárna atd.)

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. má akreditaci MZ ČR v oboru Patologická anatomie NASKL II.
Při zájmu více uchazečů na danou pracovní pozici bude vypsáno KKN a.s. výběrové řízení.

Kontakt:
MUDr. März Josef, generální ředitel, 608 201 197, josef.marz@kkn.cz
Mgr. Jirsová Jana, manažerka lékařů, 734 360 278, jana.jirsova@kkn.cz

Vloženo 21. srpna 2017

NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:

lékaře pro oddělení Patologie

Požadujeme

 • VŠ lékařství
 • specializace v oboru
 • pracovní úvazek minimálně 0,6
 • mzdové ohodnocení podle stupně vzdělání

Nabízíme

 • trvalý pracovní poměr
 • pozici zástupce primáře
 • pružnou pracovní dobu
 • náborový příspěvek při vzniku PP

Nemocnice Tábor, a.s. má akreditaci MZ ČR v oboru Patologická anatomie I. stupně

Nástup dle dohody.
Bližší informace podá:
MUDr. Josef Kult, primář oddělení Patologie, tel. 381 607 400, josef.kult@nemta.cz

Vloženo 21. srpna 2017

SZZ Krnov

SZZ Krnov přijme do pracovního poměru lékaře s atestací nebo ukončeným základním kmenem pro oddělení patologie
Nabízíme:
- práci na moderně vybaveném pracovišti
- výborné platové podmínky
- možnost odborného růstu
- ubytování, případně přidělení bytu
Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, náměstek LPP, tel.: 554 690 144, pavlak.ivan@szzkrnov.cz
Informace na adrese:
  Sdružené zdravotnické zařízení, příspěvková organizace
  I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
  personální oddělení - p. Vašíčková, tel.: 554 690 137, vasickova.marta@szzkrnov.cz

Vloženo 21. srpna 2017

Krajská zdravotní,a.s.-Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní,a.s.-Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přijme lékaře pro oddělení Patologie.

Požadujeme: VŠ vzdělání, splnění podmínek podle zákona č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: Práci v moderní nemocnici, zaměstnanecké benefity, v případě potřeby možnost ubytování.

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu: Krajská zdravotní,a.s.-Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., personální a mzd. oddělení, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, nebo na e-mail: martina.placatova@kzcr.eu

Vloženo 21. srpna 2017