Konference Maligní melanom 2015

ÚNOR

20

Termín: 20. až 21. února 2015
Místo: neuvedeno

zobrazeno 1216x

Ve dnech 20.- 21.2. 2015 pořádá Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Nadace Východočeská onkologie multidisciplinární konferenci o moderní diagnostice a terapii maligního melanomu. Cílem konference je nejen diskuse nad preklinickou i klinickou problematikou diagnostiky a cílené a imunomodulační léčby u maligního melanomu, ale též nad možnostmi imunoterapie u dalších zhoubných nádorů. Součástí konference bude též prezentace interaktivních kasuistik s elektronickým hlasováním a diskusí. Záštitu konferenci již poskytli: Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Výbor Společnosti českých patologů ČLS JEP a Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové Vědecký výbor konference: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN v Hradci Králové) Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové) Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika, LF UP a FN v Olomouci) MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. (Onkologické centrum Multiscan Pardubice a Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubická krajská nemocnice, a.s.) MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové) Organizační zajištění: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN v Hradci Králové)