Zrušen z důvodu nepříznivé epidemilogické situace.                             Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

PROSIN

1

Termín: 1. prosince 2021
Místo: MNO Ostrava

zobrazeno 1239x

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl seminář zrušen.

Ke stažení: Pozvánka na seminář (soubor MS Word, formát docx, 89kB)

 

Městská nemocnice Ostrava – oddělení Patologie a Společnost českých patologů ČLS JEP

Vás srdečně zvou na odborný

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů


1. 12. 2021
v malé jídelně v areálu Městské nemocnice Ostrava, 2. patro

 

Tato akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Garantem akce je primářka oddělení Patologie MNO MUDr. Zuzana Gattnarová.
Kontakt pro případné dotazy: vedoucí zdravotní laborantka Mgr. Daniela Indrová,
tel.: 596 194 392, email:
daniela.indrova@mnof.cz

Seminář je ohodnocen kredity dle platných legislativních předpisů.
Na akci se není nutno předem přihlašovat a není vyžadován účastnický poplatek.

Odkaz pro prohlížení prezentovaných případů naleznete na adrese:
https://fingerland.smartzoom.com/s27268/

Nepoužívejte prosím internetový prohlížeč: Internet explorer.

Případné dotazy či svá hodnocení můžete zasílat e-mailem na adresu: zuzana.gattnarova@mnof.cz

 

Prezence:                                                 9:30–10:00 hod.
Předpokládaný závěr odborné části: 15:30 hod.
Délka prezentací je max. 20 min.

Program:

09:30 - 10:00 Prezence

10:00               Zahájení semináře

10:00 - 10:45 Přednáška: Novinky v diagnostice gliových nádorů CNS

                         Referuje doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. Krajská nemocnice Liberec.

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 12:30 Dopolední blok odborného programu – prezentace případů

12:30 - 13:00 Přestávka

13:00 - 15:00 Odpolední blok odborného programu – prezentace případů

15:00 - 15:30 Ukončení odborné části semináře a diskuze k aktuálním problémům v oboru

 

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

 

 Ke stažení: Pozvánka na seminář (soubor MS Word, formát docx, 89kB)