P r o h l á š e n í


Zástupci soukromých lékařů, lékárníků a nemocnic se dnes dohodli na založení krizového štábu, jehož cílem je zabránit zestátnění českého zdravotnictví a jeho návratu před rok 1989.  
Jsme pevně odhodláni zabránit nebezpečné koncentraci moci a peněz do rukou ministra zdravotnictví Davida Ratha. Krizový štáb plně podporuje čtvrteční protest lékárníků a upozorňuje ministra zdravotnictví, že tento protest není poslední. Soukromí lékaři, lékárníci a nemocnice zváží v nejbližších dnech na svých grémiích další kroky.


V Praze dne 24. 1. 2006

Koalice soukromých lékařů:
Sdružení  praktických lékařů ČR
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
Sdružení ambulantních specialistů ČR
Česká stomatologická komora
Česká lékárnická komora
Asociace českých a moravských nemocnic