Zápis z výboru a rk 14

P 1 Doporučení pro testování PD-L1

P 2 Komplexní predikitivní testování metodou NGS