ODPOVED VZP - gynekolog. cytologie

zobrazeno 1980x

Uveřejněno 21. září 2004

ODPOVĚĎ VZP na protest SPat - barvení cytolog. preparátu viz zpráva z 06.09. - "Gynekologická cytologie" a ODPOVĚĎ VZP na protest SPat - barvení cytolog. preparátu

Paní
MUDr. L. Machácková
ÚP VZP, Praha 3


Vážená paní doktorko,

21.09.2004

Děkuji Vám za odpověď.

Musím znovu zdůraznit, že zmíněná věta 35.3 Seznamu výkonů o barvení gynekologické cytologie nikdy neprošla Dohodovacím řízením ani schválením, natož oponenturou Odborné společnosti patologů.

Považuji za prokázanou skutečnost, že byla bez vědomí příslušných, ze zákona odpovědných Odborných společností vsunuta do Seznamu po kuloárních jednáních prof. Kobilkovou a dr. Filaunem (odbornost gynekologická). Proto se nejen Sdružení soukromých patologů, ale i celá Odborná společnost českých patologů ČLS JEP bude proti tomuto postupu ostře stavět a proto Vaše stanovisko nemůžeme přijmout.

V tomto případě nemá náš protest finanční pozadí, protože zmíněného textu 35.3 lze velice snadno a bez postihu využít ku neprospěchu plátce. I nadále budeme toto stanovisko přednášet na Dohodovacích řízeních (jak činíme již od roku 2000).

K problematice zpětných zápočtů – pobočka Brno nebyla jediným sporným místem, např. v Opavě i jinde rovněž započítali diference zpětně. Sice nedošlo DOSUD ke stržení peněz, avšak protokoly o zápočtech mají jasnou a jednoznačnou hlavičku a nikde není řečeno, že by mělo jít pouze o upozornění pracoviště. Vaše sdělení chápeme tak, že VZP bude prosazovat používání kódu klinické cytologie pro barvení gynekologické cytologie až od 01.10.2004.

V Metodickém listu VZP o vykazování jsou však odborné chyby, která je zapotřebí opravit – jinak se jakékoliv cytologické vyšetření indikované gynekologem stane cervikální cytologií (gynekologové však provádějí a indikují vyšetření cytologie mammy, ovaria, peritoneální dutiny, štítné žlázy apod.). Tato vyšetření vyžadují jiné zpracování a diagnoza patří v patologii do kategorie velice obtížných. Škoda, že na formulaci takto závažných opatření se neúčastní Odborná společnost (spolupráci Vám tímto nabízíme).

Protože je zřejmě problematika zpětných zápočtů již ve VZP vyřešena, s potěšením sdělíme Vaše stanovisko odborné veřejnosti Společnosti patologů. Pokud dále vzniknou nedorozumění s okresními pobočkami, dovolíme si kolegy odkázat přímo na Vás.


Děkuji za rychlou reakci a za stanovisko,

S pozdravem MUDr. Ivan Juliš