Archiv zpráv - rok 2007

Připomínky České lékařské komory k návrhu Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 – 2012

Přečíst »

zobrazeno 2056x

zobrazeno 1943x

zobrazeno 1977x

zobrazeno 2200x

Zdroj: Zdravotnické noviny (www.ZDN.cz)

Přečíst »

zobrazeno 2005x

zobrazeno 2078x

zobrazeno 1938x

zobrazeno 1986x

Návštěvnost stránek Uveřejněno 11. září 2007

zobrazeno 1961x

Výkonnost patologie v letech 2004 - 2006 Uveřejněno 10. září 2007

Olomouc, 28.-30.11. 2007

Přečíst »

Aktuální informace pro skrínery gynekologických cytologií, kteří dosud nedosáhli způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (dle zák. 96/4 sb.) a jsou absolventy "Evropské školy cytotechnologů" v Ostravě.

Přečíst »

zobrazeno 2081x

zobrazeno 1932x

Literatura: SPECIÁLNÍ PATOLOGIE Uveřejněno 29. srpna 2007

zobrazeno 1952x

Věc: Stanovisko České lékařské komory k pozměňovacímu návrhu předloženému předsedou vlády Ing. Topolánkem k návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – tisk 222

Přečíst »

zobrazeno 1926x

Upozornění pro zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s Hutnickou zdravotní pojišťovnou

Přečíst »

zobrazeno 2164x

Tisková zpráva občanského sdružení Lékaři pro reformu.

Přečíst »

zobrazeno 1979x

Dopis od koordinátora projektu Veřejná diskuse Kulatého stolu k budoucnosti financování českého zdravotnictví pana Ing. Mátla a odpověď prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka.

Přečíst »

zobrazeno 2049x

zobrazeno 1936x

Připomínky Společnosti českých patologů k nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání.

Přečíst »