Reakce Společnosti patologů na nepravdivý článek v LN

zobrazeno 2250x

Uveřejněno 17. října 2005

Uveřejňujeme reakci předsedy společnosti prof. Povýšila na jednostranný článek o gynekologickém screeningu, který vyšel v Lidových novinách

Průvodní dopis k zaslané reakci:

Vážený pane redaktore,

jménem Společnosti českých patologů Vám zasílám naše stanovisko k článku publikovaném ve Vašem deníku „Emmerová hatí prevenci ….“. Žádám Vás, aby byl uveřejněn v co nejkratší době s ohledem na to, že se nám nedostalo žádného prostoru v článku výše zmíněném. Znovu opakuji, že p. MUDr. Ondruš je gynekolog velmi ekonomicky zainteresovaný na realizaci názorů v článku prezentovaných. Zároveň bych Vás chtěl požádat, aby odborná Společnost českých patologů nebyla označována jako lobistická skupina. Jak z naší reakce vyplývá, náš obor je jediným lékařským oborem, který je specializován k provádění veškerých patomorfologických vyšetření, včetně cytologie. Zdaleka se přitom nejedná pouze o cytologii gynekologickou, neboť vyšetřujeme i vzorky odebrané z jiných orgánů. Věřím, že v případě publikování dalších článků k danému tématu, bude Váš deník brát všechny uvedené skutečnosti v úvahu a přizve naše zástupce k případným jednáním.

Děkuji za Váš dodatečný pozitivní přístup a jsem s pozdravem

Praha 13.10.2005


prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. - předseda výboru SČPP.S.
Prosím o sdělení kdy bude naše reakce opublikována