Blíží se uzávěrka podávání přihlášek na Hlavovu cenu

zobrazeno 2059x

Uveřejněno 28. března 2006

Oznámení o cenách Společnosti českých patologů udělovaných za odborné publikace

Oznámení o cenách Společnosti českých patologů udělovaných za odborné publikace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti českých patologů upozorňuje, že jako každým rokem je možné možné přihlašovat práce z oboru patologie (původní vědecké práce v časopisech, monografie), které vyšly v roce 2005, do soutěže o Hlavovu cenu. Společnost dotuje udělení této ceny částkou 10 000,- Kč.
Práce je třeba přihlásit u předsedy společnosti, prof. Povýšila a zaslat k jeho rukám v 4 kopiích. Všechny přihlášené publikace budou poté předány k hodnocení komisi (ve složení prof. Nožička, prof. Habanec a prof. Koďousek), která vybere vítěze.

Termín uzávěrky přihlášek je 15. dubna 2006.

Současně oznamujeme, že redakční rada časopisu Česko-slovenská patologie již vybrala práci, které bude udělena Bednářova cen za rok 2005.

Obě ceny, Hlavova i Bednářova, budou slavnostně předány na českém sjezdu, který se bude bude konat ve dnech 4.-6. května v Olomouci.

Aleš Ryška