Dopis prezidenta ČLK: Odmítám princip kolektivní viny

zobrazeno 2020x

Uveřejněno 16. srpna 2007

Odmítám princip kolektivní viny


   Mladá fronta DNES uveřejnila dne 9.8.2007 na titulní straně článek s názvem: „Lékaři podvádějí, mizí stamiliony“. I když  to z následujícího textu přímo nevyplývá, ve většině čtenářů takto urážlivě formulovaný titulek vzbudil dojem, že všichni lékaři jsou podvodníci.

   Vzhledem k tomu, že podle § 2 odst. 1d) zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění hájí ČLK profesní čest svých členů, okamžitě na můj pokyn kontaktoval právní zástupce komory redakci deníku s cílem zjednat nápravu a očistit tak dobré jméno lékařů v očích veřejnosti.

   V sobotu 11.8.2007 zveřejnila redakce listu na straně 10 komentář, který lze při dobré vůli vnímat jako jistou formu omluvy.
(příloha)

   Instituce významu České lékařské komory jistě nemůže zaujímat stanoviska ke všem vyjádřením nejrůznějších novinářů. Naším cílem nejsou ani desítky vleklých soudních sporů se sdělovacími prostředky. Pokud je poklesávání na úroveň bulváru součástí obchodní strategie deníku MF DNES, pak na takové rozhodnutí mají vydavatelé listu právo, avšak musí počítat s tím, že ČLK bude své členy hájit.

   Dotyčný text lze chápat jako pokračování série článků, v nichž redaktoři MF DNES vytvářeli v uplynulých měsících negativní obraz českého zdravotnictví a lékařů. Můžeme pouze spekulovat, zda šlo ve všech případech o projevy novinářské neprofesionality a neobratnosti a nebo naopak o promyšlený záměr jak vyvolávat u občanů pocit, že zdravotnictví je tak špatné, že vyžaduje totální revoluci. Jisté je však to, že MF DNES neumožnila komoře své členy hájit a nezveřejnila komentář, ve kterém jsem jako prezident lékařské samosprávy bránil profesní čest svých kolegů. ( příloha )

   ČLK posuzuje a hájí profesní práva a zájmy svých členů a zároveň dohlíží na to, aby lékaři vykonávali své povolání odborně a v souladu s etickými pravidly. ČLK bezplatně prošetří každou stížnost na konání kteréhokoliv ze svých členů, avšak zásadně odmítáme princip kolektivní viny.

   Článek, kterým MF DNES 9.8.2007 obvinila lékaře z podvodného jednání, obsahuje řadu věcných chyb:

ČLK vyloučila MUDr. Ivanu Bočevovou za závažné odborné provinění a jednání v rozporu s lékařskou etikou a nikoliv za údajné chyby ve vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám, jak tvrdí MF DNES. ( příloha )

ČLK v žádném případě nepodporuje návrh Svazu pacientů, aby podmínkou k vykázání provedené zdravotní péče pojišťovnám musel být podpis pacienta, který by v dokumentaci stvrzoval provedení daného výkonu. Dohady na téma oprávněného či neoprávněného vykazování zdravotní péče by mnohem lépe odstranil vyzkoušený tzv. pokladenský systém, kdy pacient za ošetření platí v hotovosti, přičemž si zdravotnickým zařízením vystavené účty nechává proplácet svojí pojišťovnou. ( příloha )

ČLK má i k nápadu, že by zdravotní pojišťovny rozesílaly všem svým klientům přehledy jimi čerpané zdravotní péče, závažné výhrady ekonomického rázu.

Závěrem je třeba upozornit, že redaktoři MF DNES nepožádali při přípravě článku o vyjádření ani prezidenta ČLK jako statutárního zástupce, ani tiskové oddělení ČLK. Své nepřesné informace tedy čerpali z jiných zdrojů.

      V Praze 14.8.2007                                                 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLKDalší texty ke stažení:

Reakce na články v MF DNES (.doc, 31 kB)
Svaz pacientů chce zvýšit kontrolu lékařů (.doc, 29 kB)
Za co byla MUDr. Bočevová vyloučena z ČLK (.doc, 27 kB)