Plenární schůze společnosti

zobrazeno 1552x

Uveřejněno 25. února 2008

O Z N Á M E N Í

Výbor Společnosti českých patologů ČLS JEP oznamuje konání  volebního Shromáždění členů organizační složky dne 5.4.2008 ve 14,00 hod. v prostorách zámku v Litomyšli.

Na programu jednání shromáždění budou, kromě voleb nového výboru a revizní komise,  otázky  týkající se činnosti Společnosti českých patologů ČLS JEP.

prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
za výbor SČP ČLS JEP

Praha  22.2.2008