Informace o ustanovení sítě Laboratoří prediktivní patologie

zobrazeno 2191x

Uveřejněno 27. května 2008

Vážení kolegové,
s účinností od 1.4.2008 byly vybraným laboratořím nasmlouvány kódy VZP pro laboratoře prediktivní patologie.

Kód výkonu 87698  - identifikace RČ pac. vyšetřeného imunohistochemicky v rámci prediktivní onkodiagnostiky u nádoru prsu

Kód výkonu 87699  - identifikace RČ pac. vyšetřeného metodou FISH v rámci prediktivní onkodiagnostiky u nádoru prsu

Podmínky nasmlouvání: výkony budou nasmlouvány 6 laboratořím, jejichž výběr byl proveden odbornou  společností patologů za dodržení stanovených kriterií (splnění VTP,požádáno o akreditaci s tím, že završení procesu akreditace bude splněno do roka- tedy do 1.4.2009).

Ústav patologie 1. LF UK a VFN,Studničkova 2,128 00 Praha 2

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84,150 00 Praha 5 - Motol

Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec králové

Referenční laboratoř pro stanovení c-erb B2 LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Masarykův onkologický ústav, Patologicko-anatomické oddělení , Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Bioptická laboratoř, s.r.o.,Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň


Tímto okamžikem je tedy možné posílat bločky s karcinomem prsu se žádostí o vyšetření certifikovaným kitem (nejčastěji Herceptest) a/nebo vyšetření amplifikace genu Her-2/neu pomocí in situ hybridizace na kterékoli z výše uvedených pracovišť (nikoli již pouze do dříve existující referenční laboratoře v Olomouci, tak jak tomu bylo v minulosti).
Zároveň bylo dosaženo dohody s plátci, že v případě, kdy některá další laboratoř bude plnit kritéria, která si naše společnost sama stanovila (250 vyšetření certifikovaným kitem za rok, účast v programu externí kontroly kvality, akreditace pracoviště), bude možné po uplynutí "testovacího období", tedy od konce r. 2009, požádat o zařazení do této sítě pracovišť.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP