Sjezd v Olomouci - 1. oznámení

zobrazeno 2096x

Uveřejněno 8. prosince 2008

5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 92. meziregionální seminář Společnosti českých patologů a české sekce International Academy of Pathology, Seminář histologických laborantů

1. oznámení

Společnost českých patologů ČSL JEP
Česká sekce molekulární patologie
Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
Česká sekce International Academy of Pathology
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Česká společnost histochemická a cytochemická
Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie,
Laboratoř experimentální medicíny,
Onkologická klinika
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Pod záštitou
Rektora UP v Olomouci prof. RNDr. L. Dvořáka, CSc.
Děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. Z. Koláře, CSc.
Děkana PřF UP v Olomouci prof. RNDr. J. Ševčíka, Ph.D.
Ředitele FN Olomouc MUDr. R. Maráčka

Vás srdečně zvou na

5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
92. meziregionální seminář Společnosti českých patologů a české sekce
International Academy of Pathology
Seminář histologických laborantů


24.-25. duben 2009, Olomouc

Témata
Úloha patologa v indikaci terapie nádorů „šité na míru”
Novinky v molekulární patologii a histo(cyto)chemii
Sklíčkový diagnostický seminář
Seminář „Zkušenosti s akreditací zdravotnické laboratoře”

Informace od ledna 2009 na: http://lmp.upol.cz

Organizátor
Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie,
Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Organizační výbor
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
MUDr. Marie Geierová
Danuše Kvapilová

Kontakt
Ústav patologie & Laboratoř molekulární patologie, LF UP a FN Olomouc
Hněvotínská 3, Olomouc
CZ 77515
Tel: +420/585632452
Fax: +420/585632966
e-mail: info.lmp@seznam.cz

Místo konání
Regionální Centrum Olomouc (24. 4. 2009), Teoretické ústavy LF UP Olomouc (25. 4. 2009)

Program: přednášky pozvaných hostů, postery, sklíčkový diagnostický seminář, workshop, prezentace sponzorů
Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastníci obdrží certifikát.

Společenský program: společenský večer v restauraci Archa na Sv. Kopečku;
noční prohlídka ZOO s překvapením; květinová výstava Flora Olomouc

Další informace budou dostupné ve 2. oznámení
a na webových stránkách od ledna 2009.

Těšíme se na viděnou v Olomouci!

Účastníci si mohou vybrat ubytování podle svých nároků a potřeb na www.olomouc-tourism.cz