Důležitá informace - 45. Sympozium IAP v Bonnu

zobrazeno 1879x

Uveřejněno 11. ledna 2009

Ve dnech 27.2. až 1.3. 2009 se bude v Bonnu konat tradiční sympozium německé divize IAP. Hlavním tématem je letos patologie prsu, ostatní témata je možné najít v přiložené přihlášce.

Díky tradičně dobrým vztahům mezi českou a německou sekcí IAP budou i letos mít 3 mladí zájemci z ČR zcela odpuštěny poplatky za účast na jednotlivých seminářích a workshopech (toto se nevztahuje na celodenní cytologický seminář), všichni ostatní pak mají poplatek snížený na 70% normální výše.

Je možné, tak jako každý rok, využít ubytování v zařízení CJD za sníženou částku € 49,90 za osobu a noc. Ubytování musí zaplatit i ti, kterým bude odpuštěn registrační poplatek.
Upozorňujeme, že závazně objednané ubytování je třeba uhradit i v případě, že nebude využito!

Vyplněné přihlášky a závazné objednávky ubytování v CJD je nutno doručit do 31.1.2009 (!!!) na tuto adresu:

Frau
M. Radtke, Geschäftsführerin
Deutsche Abteilung der
Internationalen Akademie für Pathologie e.V.
Auguststraße 19-29
D-53229 Bonn

Žádost o odpuštění poplatku u mladých patologů je třeba směřovat k rukám prezidenta české divize IAP prof. Ryšky (ryskaale@fnhk.cz) do 28.1. V případě, že bude žádostí více, bude přihlédnuto k úlevám již poskytnutým v minulosti.