Časopis lékařů českých

zobrazeno 1898x

Uveřejněno 6. února 2009

Předsednictvo České lékařské společnosti JEP rozhodlo, že první dvě čísla Časopisu lékařů českých budou bezplatně rozeslána všem členům ČLS JEP. Důvodem rozeslání je připomenutí výjimečné úlohy, kterou v českém lékařském písemnictví tento časopis v minulosti sehrál a nepochybně stále hraje.

Rozeslání proběhne v měsíci únoru, současně s časopisem budou rozeslány také složenky na úhradu členských příspěvků na rok 2009.