Vyhlášení soutěže o Hlavovu cenu za rok 2009

zobrazeno 1951x

Uveřejněno 8. prosince 2009

Výbor Společnosti českých patologů vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2009 za nejlepší původní práci z oboru patologie.

Vážené kolegyně, vážení  kolegové,  

výbor Společnosti českých patologů  vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2009 za nejlepší původní práci z oboru patologie. Společnost dotuje udělení této ceny částkou 10 000,- Kč.

Původní vědecké práce v domácích i zahraničních časopisech nebo monografie, které vyšly v roce 2009, je třeba přihlásit do 15. 3. 2009 včetně, a to buď elektronicky (e-mailem s přiložením pdf verze publikace) nebo poštou v tištěné formě ve 3 kopiích, na níže uvedenou adresu předsedy hodnotitelské komise.

Složení hodnotitelské  komise, kterou jmenoval výbor společnosti a která vybere z přihlášených prací vítěze, zůstává stejné jako v předchozím ročníku -  doc. Zámečník (předseda), prof. Ehrmann, prof. Hes.

Kriteria pro výběr nejlepší práce zůstávají také stejná – nejde jen o impact factor časopisu, ale i o zajímavost tématu, formu zpracování a přínos práce pro náš obor. Hlavní autor vítězné práce by měl být členem naší společnosti.

Hlavova cena bude slavnostně předána při zahájení českého sjezdu patologů – ten se v roce 2010 bude konat ve dnech 23 - 24. 4. 2010 v Litomyšli.


Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz