22.10. – 23.10. 2010 v Opavě

Ústav patologie Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci
Oddělení patologie Slezské nemocnice v Opavě

si Vás dovolují pozvat na

Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů

v rámci české sekce International Academy of Pathology
22.10. – 23.10. 2010 v Opavě

Téma: Histologie včera a dnes

Informace pro lékaře:
Veškeré přednášky a postery na libovolné téma nutno přihlásit do 17.09.2010 na adresu:
prim. MUDr. Marie Geierová,  ÚP LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail: madlag@seznam.cz telefon: 585 639 559

Informace pro laboranty:
Veškeré přednášky a postery na libovolné téma nutno přihlásit do 17.09.2010 na adresu:
Bc. Levák Pavel – vedoucí pracovník odd. patologie SN v Opavě
e-mail: patolog@opava.nemocnice.cz telefon: 553 776 502