Vyhlášení soutěže o HLAVOVU a LAMBLOVU CENU za rok 2010

zobrazeno 2217x

Uveřejněno 19. ledna 2011

Výbor Společnosti českých patologů vyhlašuje soutěž o

HLAVOVU CENU a o LAMBLOVU CENU za rok 2010

za nejlepší původní  práci z oboru patologie.


Vážené kolegyně, vážení  kolegové,    

výbor Společnosti českých patologů  tradičně vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2010 za nejlepší původní práci z oboru patologie. Společnost dotuje udělení této ceny částkou 10 000,- Kč.  

Výbor Společnosti českých patologů letos poprvé vyhlašuje také  soutěž o LAMBLOVU CENU za rok 2010 s následujícím statutem:

1. Lamblova cena je udělovaná výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP za nejlepší původní práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP ve věku do 35 let (v době publikace práce).

2. Soutěž o Lamblovu cenu je společná se soutěží o Hlavovu cenu za nejlepší práci publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP. Vítěze vybírá z kandidátů hodnotitelská komise, kterou jmenuje výbor společnosti. O tom, zda bude Lamblova cena za uplynulý rok udělena, rozhoduje výbor na základě doporučení hodnotící komise.

3. Soutěž se vyhlašuje společně  se soutěží o Hlavovu cenu na internetových stránkách Společnosti českých patologů ČLS JEP (www.patologie.info). Kandidáti, kteří svým věkem odpovídají podmínkám soutěže o Lamblovu cenu, tuto skutečnost vyznačí v přihlášce do soutěže.

4. Lamblova cena je Společnosti českých patologů ČLS JEP dotována částkou 10.000 Kč.
Původní vědecké práce v domácích i zahraničních časopisech nebo monografie, které vyšly v roce 2010, je třeba přihlásit do 15. 3. 2011 včetně, a to nejlépe elektronicky (e-mailem s přiložením pdf verze publikace) nebo poštou v tištěné formě ve 3 kopiích, na níže uvedenou adresu předsedy hodnotitelské komise.  

Složení hodnotitelské  komise, kterou jmenoval výbor společnosti a která vybere z přihlášených prací vítěze, zůstává stejné jako v předchozích ročnících - prof. Ehrmann, prof. Hes, doc. Zámečník. Kriteria pro výběr nejlepší práce zůstávají také stejná – nejde jen o impact factor časopisu, ale i o zajímavost tématu, formu zpracování a přínos práce pro náš obor.

Hlavní autor vítězné  práce musí být členem naší společnosti.  

Hlavova cena i Lamblova cena budou slavnostně předány budou předány v rámci Semináře mladých patologů a českého sjezdu v Litomyšli v dubnu 2011.  

Laureáti Hlavovy ceny i Lamblovy ceny představí v rámci předání ceny oceněnou práci krátkou přednáškou.


Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  
e-mail: josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz