Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás upozornit na možnost požádat Evropskou společnost patologů o poskytnutí stipendia (bursary), které pokrývá registrační poplatek na 24. Evropském kongresu patologů. Ten se bude konat ve dnech 8.-12.9.2012 v Praze.

Více informací najdete na výše uvedeném odkazu.

Prosím využijte tuto jedinečnou příležitost.
Se srdečným pozdravem

Aleš Ryška


Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Fakultní nemocnice
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

tel:   495833748
fax:  495832004
e-mail:   ryskaale@fnhk.cz