Výbor obsáhle diskutoval nastalou situaci ohledně autoptické praxe, vzniklé s platností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014, a zabýval se několika právními výklady nastalé situace. Výbor vyslovil nad nastalou situací politování, zvláště když neměl možnost se ani v minulosti k připravovaným novým právním úpravám této problematiky vyjádřit v připomínkovém řízení.

Závěr:
Právní interpretace nastalé situace ohledně pitevního provozu v ČR je nejistá. Výbor SčP ČLS JEP doporučuje všem svým členů konzultovat právní oddělení svých zdravotnických zařízení a řídit se jejich pokyny.
Řešením situace může být až novelizace této právní úpravy. Výbor společnosti ústy předsedy osloví v tomto smyslu příslušné parlamentní orgány a MZČR.