Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovoluji si vás jménem výboru SČP ČLS JEP pozvat na plenární schůzi, která se bude konat v rámci 41. Sjezdu českých patologů v areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli dne 12.4. 2014 od 14:45.
Vzhledem k tomu, že výbor končí druhý rok svého fungování v současném složení, rádi bychom vás seznámili s tím, co se nám doposud podařilo dokázat a co nikoli a jaké jsou další plány pro druhou polovinu funkčního období.

Předběžný program plenární schůze je následující:
1) Zpráva předsedy výboru (A. Ryška)
2) Zpráva pokladníka společnosti (D. Kodetová)
3) Zpráva předsedkyně revizní komise (M. Trnková)
4) Zpráva šéfredaktora o časopisu (J. Zámečník)
5) Diskuse o přidruženém a kolektivním členství ve společnosti
6) Čestné členství SČP ČLS JEP
7) Různé

Budu se velice těšit na vaši účast, se srdečným pozdravem


Aleš Ryška

PS: Jen pro úplnost upřesňuji, že možnost účasti na plenární schůzi není podmíněna registrací na vlastní Sjezd českých patologů.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP