Pracovní skupina rezidentů

zobrazeno 2204x

Uveřejněno 7. června 2015

Věnujte pozornost informaci o založení Komise rezidentů ESP.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
V sobotu 23/5/2015 se v Bruselu konalo pod záštitou Evropské společnosti patologů (ESP) ustavující setkání Komise rezidentů ESP, jako zástupce za Českou Republiku se tohoto jednání zúčastnil MUDr. Jiří Soukup z Fingerlandova ústavu patologie v Hradci Králové.
Níže najdete základní informace o struktuře, cílech a poslání této rezidentské sekce.
Jedná se o nově vzniklou organizaci přidruženou k ESP, jejíž jednotliví členové jsou mladí lékaři v předatestační přípravě ze všech evropských zemí. Předsedkyní komise je Dr. Aleksandra Starzynska z lékařské fakulty ve Varšavě a místopředsedou Dr. Rui Oliveira z lékařské fakulty v portugalské Coimbře.
Komise si dala za cíl rozvoj vzdělávacích aktivit rezidentů a mladých patologů v několika oblastech. Půjde o přípravu rezidentské sekce evropských kongresů (letos v Bělehradě) a pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na rezidenty; současně bude kladena maximální snaha o digitalizaci a zpřístupnění odborných materiálů prostřednictvím internetu. Dalším úkolem bude vytvoření veřejně přístupných sad virtuálních preparátů pokrývajících co nejširší spektrum histopatologických lézí. Komise by ráda vytvořila evropskou síť pracovišť ochotných přijímat mladé lékaře z různých zemí na krátkodobé, profesionálně zaměřené, odborné a studijní pobyty a tuto výměnu dále pomáhala organizovat a co nejvíce usnadňovat. V neposlední řadě by se pak komise ráda podílela na projektech, které by zlepšily vnímání patologie mezi veřejností.
Odkaz na webové stránky komise se všemi dostupnými informacemi bude v nejbližší době zveřejněn na stránkách ESP (http://www.esp-pathology.org/). Zde jsou též (v rámci postupně vznikajícího edukačního portálu) k dispozici záznamy přednášek z předchozích evropských kongresů a další odborný obsah přístupný všem členům ESP. Jen připomínáme, že členství v evropské společnosti je pro rezidenty zcela zdarma! Zahrnuje mimo možnost využívat výukový portál ESP též elektronický přístup do všech článků Virchows Archiv či možnost získat stipendium (bursary) ESP pro účast na evropských kongresech.
Pokud budete mít jakékoli podněty, návrhy a připomínky týkající se činnosti komise, která je tu především pro vás, směřujte je na Jirku Soukupa (jiri.soukup@fnhk.cz)