Soutěž o HLAVOVU CENU a o LAMBLOVU CENU za rok 2015

zobrazeno 2209x

Uveřejněno 13. ledna 2016

Výbor Společnosti českých patologů vyhlašuje soutěž o

HLAVOVU CENU a o LAMBLOVU CENU za rok 2015

za nejlepší původní  práci z oboru patologie


Vážené kolegyně, vážení  kolegové,    

výbor Společnosti českých patologů tradičně vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2015 za nejlepší původní práci z oboru patologie.

Výbor Společnosti českých patologů už tradičně vyhlašuje také  soutěž o LAMBLOVU CENU za rok 2015 za nejlepší původní práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP ve věku do 35 let.

1.  Vítěze vybírá z kandidátů hodnotitelská komise, kterou jmenoval výbor společnosti - prof. M. Hermanová, doc. T. Jirásek, doc. P. Dundr.
2. Lamblova cena je udělovaná výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP za nejlepší původní práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP ve věku do 35 let (v době publikace práce). Soutěž se vyhlašuje společně, kandidáti, kteří svým věkem odpovídají podmínkám soutěže o Lamblovu cenu, tuto skutečnost vyznačí v přihlášce do soutěže. O tom, zda bude Lamblova cena za uplynulý rok udělena, rozhoduje výbor na základě doporučení hodnotící komise.
3. Hlavní autor vítězné práce musí být členem naší společnosti.  
4. Hlavova i Lamblova cena je Společnosti českých patologů ČLS JEP dotována částkou 10.000 Kč.
5. Kriteria pro výběr nejlepší práce zůstávají také stejná – nejde jen o impact factor časopisu, ale i o zajímavost tématu, formu zpracování a přínos práce pro náš obor.

Původní vědecké práce v domácích i zahraničních časopisech nebo monografie, které vyšly v roce 2015 je třeba přihlásit do 1. 3. 2016 včetně, a to nejlépe elektronicky (e-mailem s přiložením pdf verze publikace) nebo poštou ve tištěné formě ve 3 kopiích, na níže uvedenou adresu předsedkyně hodnotitelské komise.  

Hlavova cena i Lamblova cena budou slavnostně předány budou předány v rámci Semináře mladých patologů a českého sjezdu v Litomyšli v dubnu 2016.  

Laureáti Hlavovy ceny i Lamblovy ceny představí v rámci předání ceny oceněnou práci krátkou přednáškou.


ADRESA PRO PODÁNÍ  SOUTĚŽNÍCH PUBLIKACÍ (DO 1. 3. 2016 )
Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. - předsedkyně hodnotitelské komise
I.patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Pekařská 53, Brno 656 91
email: marketa.hermanova@fnusa.cz