Jednání volební komise Společnosti českých patologů ČLS JEP proběhlo v Praze v sídle ČLS JEP dne 01.06.2016.