Vážení,

věnujte prosím pozornost novým pravidlům pro testování prediktivních markerů. Zápis z jednání je recentně podepsán zástupci VZP i ČOS a v tuto chvíli je tedy platný. Zásadní změna je zejména u testování exprese PD-L1 u karcinomu plic - nově budou testovány automaticky všechny NSCLC v době diagnózy.

S pozdravem

Pavel Dundr

Odkaz zde: Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod_8_6_2018,