Aktuální znění Základního kmene a Vzdělávacího programu v oboru patologie uveřejněné ve Sbírce zákonů, resp.Věstníku MZ ČR v roce 2018

Vzdělávací_program_Patologie_2018

Základní_kmen_patologie_2018