Upřesnění sběru dat do NOR

zobrazeno 3269x

Uveřejněno 30. ledna 2019

 

 

Nove_predavani_udaju_do_NOR_2019_patologie

 

Vážení,

 

v souvislosti s "Novou metodikou sběru dat do NOR" je výbor SČP ČLS JEP opakovaně kontaktován kvůli nejasnostem v interpretaci metodického pokynu a jeho dopadu do praxe. Tyto nejasnosti se týkají zejména 1) způsobu zadávání dat; 2) rozsahu hlášených diagnóz. Po domluvě s ředitelem ÚZIS prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. a RNDr. Janem Mužíkem, Ph.D. vydává ÚZIS upřesnění, ze kterého vyplývá, že: 1) pracoviště patologie nevyplňují žádnou "hlášenku" a to v písemné ani elektronické formě (aktuálně se odesílají vytištěné bioptické či cytologické nálezy hlášených diagnóz v papírové formě na NOR, následovat bude elektronické odesílání nálezů a až poté v další etapě odesílání parametrické); 2) po přechodnou dobu se budou hlásit jako doposud pouze diagnózy uvedené pod body a) - d), až po spuštění elektronického zadávání i nově přidané diagnózy uvedené pod body e) a f). Bližší informace viz příloha, na konci jsou uvedeny kontaktní údaje na pracovníky UZIS, na které se můžete v případě nejasností obrátit.

 

S pozdravem,

Pavel Dundr