GYNEKOLOGICKÁ CYTOLOGIE

zobrazeno 1367x

Uveřejněno 6. září 2004

Sdružení Soukromých Patologů (Spat)
Nad Šárkou 37, 16000 Praha 6
IČO 66003695
Tel 257 222 345, Fax 233 323 001
e-mail JULIS@BIOLAB.CZ


Vážený pan
MUDr. Petr Pokorný
ředitel
ÚP VZP Praha, Orlická 3Vážený pane řediteli,

odvolávám se na nedávné setkání ohledně problémů v patologii, zejména o vykazování gynekologické cytologie (kod barvení).

Obrátili se na nás kolegové z několika pracovišť, kde místní pobočka VZP provedla plošný přepočet vykazovaných výkonů a plošně začaly rozdíl strhávat. Při rozhovoru s Vámi jsme přednesli námitku, že:

a) nařízení, kterého se metodický pokyn - VZP týká (bod 35.3 Seznamu Výkonů) nebylo před zařazením do Seznamu projednáno ani PS2, ani Odbornou Společností českých patologů, ani zástupci poskytovatelů - Sdružením soukromých patologů.

b) pokud by nedošlo k dohodě o anulování tohoto ustanovení, žádali jsme, aby toto opatření nebylo uplatňováno již do července 2004. To, že by se mělo jednat o retroaktivní opatření, již od roku 2000 (pobočka Brno), nás tehdy nenapadlo ani v nejhorším snu.

c) zásadní chybou Metodického opatření je, že jsou do jedné skupiny restrikcí zahrnuty vyšetření gynekologické onkologické cytologie (nikoliv screening!!!), ale i punkce mammy, ovarií, Douglasova prostoru apod. - pokud byly indikovány odborností gynekologickou. Takto by se z např. punkce štítné žlázy stalo vyšetření gynekologické!? Přitom v definici kodu výkonu 87433 (výkon za 1 až 3 preparáty) je stejně jako v definici 95115 (za každý jeden! preparát) zahrnuta tatáž metoda barvení dle Pappanicolaua.

Z výsledku jednání s Vámi jsme měli pocit, že došlo k určitému pochopení naší situace, a proto se na Vás obracíme se žádostí o pomoc zejména při jednání s okresními pobočkami, při znovuposouzení Metodického opatření. Nabízíme Vám možnost konzultace Výborem Odborné společnosti JEP při hledání příznivějších definic.
K tomuto účelu jsme připraveni Vás znovu navštívít a celou záležitost projednat.


Děkuujem za pochopení,


MUDr. Ivan Juliš, CSc.
předseda SPat
Sekretář Výboru Odborné společnosti českých patologů ČLS JEP