Odpověď na stížnost na průběh shromáždění organizační složky Společnosti patologů ČLS JEP Vám nabízíme ve formátu JPG (grafický obrázek) jako dva soubory (dvě strany textu):

STRANA 1
STRANA 2