Na LF MU v Brně běží denní bakalářské studium "zdravotní laborant". Je však možné využít individuálního plánu studia, studium pak má vlastně charakter studia kombinovaného (dálkového).