Informace o akreditaci pracovišť pro další vzdělávání (předatestační přípravu)

Pro výchovu mladých kolegů v rámci předatestační přípravy musí být každé pracoviště patologie akreditováno. Pokud tomu tak není, doba odpracovaná na tomto místě nemůže být započtena do doby praxe!
Výbor společnosti proto naléhavě upozorňuje primáře a přednosty všech oddělení a ústavů, že o tuto akreditaci si musí požádat každé pracoviště individuálně. Veškeré podmínky a požadavky jsou na stránkách ministerstva zdravotnictví http//:www.mzcr.cz - v sekci Pro odbornou veřejnost -> Vzdělávání -> Akreditace.
Pro podání žádosti není žádný termín, čím dříve bude požádáno, tím dříve se bude moci pracoviště oficiálně na doškolování podílet.