Aktuální znění "Základního kmene" a "Vzdělávacího programu" v oboru patologie, uveřejněné ve Sbírce zákonů, resp. Věstníku MZ ČR v r. 2018

Vzdělávací_program_Patologie_2018

Základní_kmen_patologie_2018