Oznámení vedoucího redaktora Čs. patologie

zobrazeno 1336x

Uveřejněno 1. prosince 2004

Rozhodnutím výboru Společnosti patologů ČLS JEP se součástí členského příspěvku od roku 2005 stane i předplatné časopisu Česko-slovenská patologie

Rozhodnutím výboru Společnosti patologů ČLS JEP se součástí členského příspěvku od roku 2005 stane i předplatné časopisu Česko-slovenská patologie.
Roční příspěvek 775 Kč se sestává z:
- ČLS       250 Kč
- Společnost patologů 100 Kč
- předplatné časopisu 425 Kč

V letošním roce byl členský příspěvek 400 Kč (250 ČLS + 150 Společnost) a předplatné časopisu 476 Kč. Současní předplatitelé tedy ušetří za rok 101 Kč.
Výbor apeluje na vedoucí pracovníky, aby mladším kolegům zvýšený příspěvek pokud možno kompenzovali, např. formou odměny.

1. prosince 2004I Šteiner