Ústav patologie v Brně - Bohunicích  bude ve středu dne 24. 5. 2006 pořádat bioptický seminář.  Pokud by se některé odd. patologie chtělo aktvině zúčastnit vlastním případem napište prosím na adresu jmacak@fnbrno.cz.