Proč budeme společně demonstrovat

zobrazeno 1831x

Uveřejněno 22. února 2006

24.2.2006 ve 14 hodin v Praze na Staroměstském náměstí. KAŽDÉHO Z NÁS SE TO TÝKÁ A KAŽDÉHO Z NÁS TO OHROŽUJE

Proč budeme společně demonstrovat

    Zdravotnictví v ČR nebylo koncepčně rozvíjeno žádnou z vlád politického spektra od vzniku veřejného zdravotního pojištění v roce 1990. Stát nedostatečně hradil péči za své pojištěnce a chybnými ministerskými vyhláškami prohluboval deficit systému. K dramatické destabilizaci došlo po vydání poslední úhradové vyhlášky ministrem zdravotnictví, který bez projednání a zvážení dopadu na poskytovatele a pojištěnce ohrozil dostupnost a kvalitu poskytované péče. Konkrétně to znamená, že lékař nemůže léčit pacienty jako dříve a pacienti nemají garantováno, že jim péče bude řádně a včas poskytnuta. Tato vyhláška je v rozporu se zákonem i etikou výkonu lékařského povolání a navíc lékaře ohrožuje existenčně.
    
   Zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění a zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních mění podobu současného systému zdravotnictví a vedou k jeho zestátnění a centralizaci. Jejich prosazení bylo v rozporu s demokratickými principy a zaběhnutými legislativními procesy. Nebyl projednán ani jeden návrh zákona či novely. Tuto skutečnost lze nazvat legislativním pučem. V civilizovaných zemích předchází důležitým rozhodnutím celospolečenská diskuse, ta však zde zcela chybí.
    
   Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic tvoří 21 zdravotnických organizací, které zastupují více než dvacet tisíc soukromých lékařů a lékárníků, desítky tisíc nelékařů a 180 nemocnic. Jen pod jejich tlakem došlo v posledních dnech k přiznání některých chyb ze strany vlády. Slibované zmírnění dopadu vyhlášky je malé, začne platit pozdě a „odložená spotřeba“ za první čtvrtletí nebude kompenzována.
    
   Arogance moci, se kterou se setkáváme, je v rozporu se svobodným lékařským povoláním, které jsme povinni vykonávat na vysoké etické a odborné úrovni. Neomlouvá ji ani současná krizová situace zdravotnictví. Její příčiny jsou dlouhodobé a ani současný postup státu a Ministerstva zdravotnictví ji neřeší.

    Budeme demonstrovat proto, že si nepřejeme zestátněné zdravotnictví s centralistickým řízením.
    Budeme demonstrovat proto, že chceme pracovat za racionálně nastavených a pokud možno stabilních podmínek, které nepoškodí pacienta ale ani poskytovatele.    
    Budeme demonstrovat proto, aby odstoupil současný mistr zdravotnictví, který v neuvěřitelně krátké době způsobil chaos ve zdravotnictví a není zárukou nápravy stavu.
                                          

Za Radu Sdružení ambulantních specialistů
Pavel Tautermann, Zorjan Jojko, Jitka Vydrová, Marie Duřpektová, Marta Holanová, Berka Lubomír, Roman Flašar, Ivan Juliš, Karel Kalous, Eugen Příbaň, Jiří Nedělka, Jan Šťastný, Václav Šupík