Dobrý den,
      nevím zda jste se s tímto problémem setkali, ale nám zvl. VZP vyřazovala platbu od lékařů, kteří neměli smlouvu s VZP, ale posílali nám materiál. Mysleli jsme si, že nepostupují správně a tak jsme se doptali výše - odpovědi přikládám.
  Jana Dvořáčková, Ostrava


ODPOVĚĎ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ČLK

Vážená paní
MUDr. Jana Dvořáčková

  Vážená paní doktorko,

  k Vaší emailové žádosti o stanovisko ve věci úhrady zdravotní péče, kterou poskytlo smluvní zdravotnické zařízení na základě indikace nesmluvním zdravotnickým zařízením, Vám sdělujeme následující:

  V případě, kdy smluvní zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a jejíž úhrada je smluvně sjednána s příslušnou zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna povinna takto poskytnutou zdravotní péči v souladu se smlouvou uhradit bez ohledu na skutečnost, zda poskytnutí takové péče indikovalo smluvní zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovny.

  Uvedený názor právního oddělení ČLK je shodný z názorem Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož stanovisko k uvedené problematice vypracované Ing. Marií Nikoličovou, pracovnicí ministerstva zdravotnictví pověřenou řízením odboru zdravotního pojištění, přikládáme v příloze.

S uctivým pozdravem
  MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
  právní oddělení ČLK


ODPOVĚĎ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
viz příloha