Vážení čtenáři,
text zápisu z jednání VR ČLK ze dne 19.10.2006 Vám jako obvykle nabízíme ke stažení. Současně Vám přinášíme reakci ředitele ZZSHMP Zdeňka Schwarze.Reakce ředitele ZZSHMP v souvislosi se zápisem z jednání VR ČLK ze dne 19.10.2006:

Vážená pí. Molhancová,
chci se zeptat, proč není v zápise z jednání VR ČLK dne 19.10. uveden podrobně bod 13) tak, jak probíhala diskuze? Postrádám tam vyjádření kolegů ke kvalitě lékařů ZZS v ČR, kdy bylo řečeno, že na ZZS může pracovat kdokoliv i bez atestace, proti čemuž jsem se výrazně ohradil. Vyprošuji si, aby takto kdokoliv z jiného oboru napadal práci jiných kolegů jiných oborů. Kardiologii také nemůže vykonávat jen internista (nebo dokonce absolvent) s nějakým rychlokurzem kardiologie apod. Argumenty, že oni na ZZS také kdysi pracovali jsou nejen zavádějící, ale nevhodné až urážlivé.

ZZS může nyní vykonávat (podle platných právních předpisů) pouze lékař s atestací ze základního oboru a v budoucnu (po přechodném období) už jen z urgentní medicíny, která byla nástavbovým oborem a dnes patří mezi základní obory, tzn. je plnohodnotným partnerem ostatním oborům.

Já bych si také nedovolil takto zpochybňovat obor některého kolegy ve VR ČLK. A argumentovat při projednávání problematiky navrhovaného rozšíření kvalifikace pro výkon lékaře ZZS (RLP) takovýmto způsobem, který na VR tehdy zazněl, považuji za víc než nešťastné, ale i drzé. Proto jsem se také proti tomu tak ostře ohradil a požadoval, aby to bylo v zápise.

Na včerejším jednání VR ČLK jsem nemohl být přítomen, a proto reaguji tímto způsobem.
Děkuji za pochopení
Schwarz