Připomínky společnosti k nařízení vlády

zobrazeno 2126x

Uveřejněno 11. června 2007

Připomínky Společnosti českých patologů k nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání.

Jménem výboru SČP žádáme o následující úpravy:

1. Žádáme, aby u odbornosti č. 61 patologická anatomie bylo změněno označení na patologie.
    Dosavadní označení patologická anatomie neodpovídá současnému zaměření oboru, který kromě patologicko-anatomických pitev zajišťuje veškerá vyšetření patomorfologická, včetně cytologií. Při těchto vyšetřeních je využíváno široké spektrum speciálních vyšetřovacích metod, jako je histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie a molekulárně patologické metody.

2. Žádáme, aby byly obnoveny v oboru patologie dvě atestace, jak tomu bylo dříve. První atestace byla zaměřena na provádění pitev a screening v gynekologické cytologii, při druhé atestaci by patologové skládali zkoušku z bioptické a cytologické diagnostiky.

prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
předseda výboru SČP ČLS JEP